هشتگ های پراستفاده ایتا (Eitaa Trending HashTags)
یکشنبه 12 آذر 1402 ساعت 07:31

12 ساعت گذشته

#طوفان_الاقصی
+5500
#امام_زمان
+4500
#فاطمیه
+4000
#حجاب
+1500
#ایام_فاطمیه
+1500

24 ساعت گذشته

#طوفان_الاقصی
+10500
#امام_زمان
+8000
#فاطمیه
+6500
#حجاب
+3000
#ایام_فاطمیه
+2500

7 روز گذشته

#فاطمیه
+83500
#ایام_فاطمیه
+39500
#امام_زمان
+36000
#طوفان_الاقصی
+35000
#حضرت_زهرا
+17500
#حجاب
+15500
#فلسطین
+13000
#هفته_بسیج
+9500
#نادر_دیرین
+6000
#غزه
+6000

30 روز گذشته

#طوفان_الاقصی
+106000
#امام_زمان
+102500
#فاطمیه
+89500
#فلسطین
+80500
#غزه
+55500
#حجاب
+51000
#میلاد_حضرت_زینب
+42500
#ایام_فاطمیه
+42500
#روز_پرستار
+30000
#هفته_بسیج
+27500